• نرم افزار شهرداری
  • logoResa
  • یسرا

چرا نیک شاهو پیشنهاد مطلوبی برای شماست ؟

تیم مهندسی توانا

تجربه کاری

جامع و یکپارچگی

سفارشی سازی

خدمات ما

نرم افزار اداری مالی

طراحی وب

مشاوره

سفارشی سازی

تیم ما

شاهو احمدی

کمال رحمانی

کاوه احمدی

فواد احمدی

ویس سبحانی راد

برخی از مشتریان ما

modern-tower-buildings-skyscrapers-financial-district-with-cloud-sunny-day-chicago-usa_43552-32

موسسات خیریه و سمن ها

microphone-voice-speaker-blur-photo-empty-seminar-room_101276-13

شهرداری

lhtqjazuprq-breather.jpg

شرکت پویا سلامی

meeting-room-conference_38810-4239

فدارسیون ورزش دانش آموزی